Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi çocukların duygu ve isteklerini oyun ve oyuncaklar yoluyla ortaya koydukları; terapistin kendilerine sağladığı güven ve koşulsuz kabul ortamında içsel çatışmalarını çözümleme fırsatı buldukları bir terapi sürecidir.

Niçin Oyun Terapisi? 

Oyun, çocukların temel uğraşıdır. Yetişkin insanlar konuşarak duygularını paylaşabilir, sıkıntılarını kelimelerle ifade edebilirler. Ancak çocukların duygu ve düşüncelerini aktarabilme becerileri, bir yetişkin kadar gelişmemiştir. Bu sebeple onların iç dünyalarına ulaşmanın en kestirme yolu oyunlardır. Çocuklar oyun terapisi seanslarında kendilerini üzen, onlara sıkıntı veren, korku, kaygı, üzüntü ya da hayal kırıklıklarını, terapistin onlara sunduğu güvenli ortamda ortaya koyabilme şansına sahip olurlar.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocukların, onlara sağlıklı bir ortam sunulduğunda gelişim göstereceklerine inanan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde terapist çocuğa istediği oyuncakları, istediği aktiviteleri seçme fırsatı verir ve çocukla kurduğu ilişkide onu olduğu gibi kabul eder. Terapistle çocuk arasında kurulan samimiyete ve koşulsuz kabule dayanan bu ilişki; çocuğun seanslar sırasında, kendini özgürce ifade etmesi ve içsel çatışmalarını çözmesini sağlar.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocukların kendi sorunlarını, kendi yol ve yöntemleriyle çözme becerisine sahip olduklarına inanır. Bu yöntemde terapist çocuğun oyununun içeriğini yönlendirmez, bunun yerine ona kendi problemini kendi yoluyla çözebileceğine güvendiğini gösterir. Böylece çocuğun problem çözme yetisi ve özgüveni artar.

Oyun terapisi travmalarda da umut yaratır. Çocuk kendisine sıkıntı veren durumları oyun terapisi seansları sırasında canlandırır ve yeniden deneyimleme şansına sahip olur. Bu yeniden deneyimleme sırasında çocuk eski olumsuz deneyimlerini, olumlu hale getirerek yeniden canlandırır. Bu yolla içsel çatışmaları büyük ölçüde çözülür ve kendileri için sorun olan davranışlarla başa çıkma becerisi geliştirirler. Yine oyun terapisinde çocuklar, hayal ettikleri bir yaşantıyı ortaya koyup, deneyimleyebilirler.

 Hangi Durumlarda Oyun Terapisinden Faydalanılır?

 • Kardeş kıskançlığı
 • Ayrılık endişesi
 • Çekingenlik
 • Kaygı Bozuklukları
 • Aşırı öfke, korku ve üzüntü
 • Saldırgan davranışlar
 • Davranışsal gerileme
 • Özgüven problemleri
 •  Sosyal uum problemleri
 • Okul problemleri
 • Uyku sorunu
 •  Yeme sorunu
 •  Tuvalet sorunu
 • Aşırı mastürbasyon davranışı
 • Takıntılı davranışlar
 • Anne baba ayrılığı
 • Kayıp ve yas durumları
 • Değişimlere uyum sağlamakta zorlanmak
 • Fiziksel bir nedene dayanmayan mide bulantıları, baş ağrıları ve benzeri rahatsızlıklarda oyun terapisinden faydalanılabilir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Hedefleri:

           Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde Çocukların:

 • Duygularını daha iyi tanımaları ve anlamaları
 • İhtiyaçlarının karşılanması için, duygularını uygun yollarla ifade etmeleri
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Problemli davranışlarının azalması
 • İçsel çatışmalarını çözmeleri
 • Kendilerini ifade etmelerini ve seslerini duyurmaları
 • Özgüvenlerinin artması
 • Özkontrollerinin gelişmesi hedeflenir.

 

 Bu yazı, Filiz Çetin tarafından düzenlenen ”Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitim dökümanlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.