Filial Oyun Terapisi

Filial oyun terapisi, oyun terapisinin anne ve babanın katılımı ile gerçekleştirilen şeklidir. Filial terapiden nasıl faydalanabilineceğini daha iyi anlamak için, öncelikle oyun terapisi ile ilgili yazıyı okumanız tavsiye edilir.

Niçin Filial Terapi?

Filial terapi anne baba ve çocuk ilişkilerinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmasının yanı sıra, olası sorunları önlemek için de oldukça ideal bir yöntemdir.

Filial terapi  ile anne babalar terapist eşliğinde, çocuklarıyla özel oyun seansları yürütmeyi öğrenirler. Filial terapi her seansta ne yapılacağı belli olan, yapılandırılmış bir programdır. Programın belli bir aşamasından sonra, anne baba özel oyun seanslarını yürütmek konusunda yetkin hale geldiklerinde, özel oyun seanslarını kendi evlerinde yürütmeye başlarlar.

Çocukları anlayabilmek için öncelikle onların oyunlarını anlayabilmek gerekir. Özel oyun seansları ile hem anne baba ve çocuklar arasındaki iletişimin kalitesi artar hem de anne babalar, çocuklarının iç dünyasına girme şansına sahip olurlar. Çocukların en iyi bildikleri dil oyundur. Anne babalar bu dili öğrendiklerinde, çocuklarıyla çok daha tatmin edici ilişkiler kurabilirler.

Oyun bize her ne kadar çok basit ve sıradan bir aktivite gibi gelse de, oyun sırasında çocuklar hayatı deneyimler; hayatın nasıl işlediğini öğrenir; duygu ve isteklerini koyar; alternatif çözüm yolları bulmayı öğrenir,  fiziksel, zihinsel ve sosyal beceriler geliştirirler. Ayrıca kendilerini rahatsız eden durumları oyun sırasında deneyimleyerek rahatlama sağlayabilir, kaybettikleri güven ve kontrol gibi duyguları yeniden inşa edebilirler.

Anne babaların katılımı çocuklardaki iyileşme sürecinin hem çok da hızlı olmasını sağlar hem de terapi sırasında öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak oluşabilecek problemlerin de önüne geçerler.  Ayrıca filial oyun terapisi anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkiyi doğrudan güçlendirmesi açısından da oldukça önemlidir.

Filial Terapinin Hedefleri

Çocuk İçin Hedefler:

 • Kendi duygularını anlamaları
 • Başkalarının duygularını anlamaları
 • İhtiyaçlarını karşılamak için duygularını uygun şekilde ifade etmeleri
 • Sorunlu davranışlarının azalması
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • İçsel çatışmalarını ve yaşadıkları ikilemleri çözmeleri
 • Sorumluluk ve inisiyatif alabilmeleri
 • Özgüvenlerinin ve özsaygılarının gelişmesi
 • Sosyal uyumlarının artması

Anne ve Babalar İçin Hedefler:

 • Çocuklarının duygularını, düşüncelerini, motivasyonlarını, kaygı ve korkularını, kısaca onları ve iç dünyalarını daha iyi anlayabilmeleri
 • Çocuklarıyla iletişimlerini kaliteli hale getirmeleri
 • Çocukları ile olan ilişkilerinde sıcak ve güvenli bir ortam oluşturmaları
 • Çocuk bakımı ile ilgili becerileri öğrenerek gelecekte ortaya çıkabilecek olan sorunları önlemeleri
 • Anne baba olarak kendilerine olan güvenlerinin artması

Aile İçin Hedefler:

 • Onları terapiye getiren sorunların ortadan kalkması ya da hafiflemesi
 • Gelecekte yaşayabilecekleri sorunların önüne geçilmesi
 • Tüm aile bireyleri arasındaki ilişkinin güçlenmesi ve iletişim becerilerinin artması
 • Yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerinin artması
 • Beraber paylaşımda bulunmaları ve eğlenebilmeleri

Hangi Durumlarda Filial Terapiden Faydalanılır?

 • Kaygı bozuklukları
 • Aşırı öfke, korku ve üzüntü
 • Saldırgan davranışlar
 • Kardeş kıskançlığı
 • Ayrılık endişesi
 • Aşırı çekingenlik
 • Davranışsal gerileme
 • Özgüven problemleri
 • Sosyal uyum problemleri
 • Okul problemleri
 • Uyku sorunu
 • Yeme sorunu
 • Tuvalet sorunu
 • Aşırı mastürbasyon
 • Takıntılı davranışlar
 • Anne baba ayrılığı
 • Kayıp ve yas durumları

 

Referans: VanFleet, Risë (1998). , A Parent’s Guide to Filial Therapy. (Çetin, Filiz, çev., 2009).