Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Oyuncaklar çocuğun kelimeleridir, oyunu ise ne anlatmak istediğidir…’’

Haim G. Ginott

Oyun, çocukların temel uğraşıdır. Yetişkin insanlar konuşarak duygularını paylaşabilir, sıkıntılarını kelimelerle ifade edebilirler. Ancak çocukların duygu ve düşüncelerini aktarabilme becerileri, bir yetişkin kadar gelişmemiştir. Bu sebeple onların iç dünyalarına ulaşmanın en kestirme yolu oyunlardır. Çocuklar oyun terapisi seanslarında kendilerini üzen, onlara sıkıntı veren, korku, kaygı, üzüntü ya da hayal kırıklıklarını, terapistin onlara sunduğu güvenli ortamda ortaya koyabilme şansına sahip olurlar.

Terapist, çocuğa, her türlü duygusunu rahatça ortaya koyabileceği güvenli ve koşulsuz kabul içeren bir ortam hazırlar ve çocuğun ortaya koyduğu her türlü materyali olumluya dönüştürmesi konusunda çocuğu destekler. Bunun için öncelikle çocuğun kendi duygularını tanımasına yardımcı olur. Çocuklar çoğu zaman neyi niçin yaptıklarını bilmezler tam da bu sebeple duygularını doğrudan ve sağlıklı şekilde ifade edemezler. ÇMOT’nin en önemli hedeflerinden biri çocuğun kendi duygu, düşünce ve davranışları ine ilgili içgörü kazanmasıdır.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocukların, onlara sağlıklı bir ortam sunulduğunda gelişim göstereceklerine inanan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde terapist çocuğa istediği oyuncakları, istediği aktiviteleri seçme fırsatı verir ve çocukla kurduğu ilişkide onu olduğu gibi kabul eder. Terapistle çocuk arasında kurulan samimiyete ve koşulsuz kabule dayanan bu ilişki; çocuğun seanslar sırasında, kendini özgürce ifade etmesi ve içsel çatışmalarını çözmesini sağlar.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocukların kendi sorunlarını, kendi yol ve yöntemleriyle çözme becerisine sahip olduklarına inanır. Bu yöntemde terapist çocuğun oyununun içeriğini yönlendirmez, bunun yerine ona kendi problemini kendi yoluyla çözebileceğine güvendiğini gösterir. Böylece çocuğun problem çözme yetisi ve özgüveni artar.

Oyun terapisi travmalarda da umut yaratır. Çocuk kendisine sıkıntı veren durumları oyun terapisi seansları sırasında canlandırır ve yeniden deneyimleme şansına sahip olur. Bu yeniden deneyimleme sırasında çocuk eski olumsuz deneyimlerini, olumlu hale getirerek yeniden canlandırır. Bu yolla içsel çatışmaları büyük ölçüde çözülür ve kendileri için sorun olan davranışlarla başa çıkma becerisi geliştirirler. Yine oyun terapisinde çocuklar, hayal ettikleri bir yaşantıyı ortaya koyup, deneyimleyebilirler.

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNİN PRENSİPLERİ

 • Terapist, çocukla mümkün olduğunca sıcak ve dostça bir ilişki geliştirir
 • Terapist, çocuğu olduğu gibi kabul eder
 • Terapist, çocuğun duygularını özgürce ifade etmesine izin verecek ortamı yaratır
 • Terapist, çocuğa fırsat verildiğinde kendi sorunlarını çözebilme becerisi gösterebileceğine inanır. Karar verme ve uygulama sorumluluğu çocuğa aittir
 • Terapist çocuğun davranışlarını ya da diyaloglarını yönlendirme çabasına girmez. Çocuk liderdir, terapist takipçidir.
 • Terapist, terapi sürecini hızlandırmaya çalışmaz. Terapinin aşamalı bir süreç olduğuna inanılır.
 • Terapist, çocuğun gerçek dünyayla bağlantısını sağlamak için gerekli sınırları koyar ve çocuğun bu ilişkide sınırlarla ilgili sorumluluk almasını sağlar. (Bu sınırları koymak da yine çocuğun terapistle olan ilişkisinde güven duymasını sağlar).

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNİN HEDEFLERİ:

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde Çocukların:

 • Duygularını daha iyi tanımaları ve anlamaları
 • İhtiyaçlarının karşılanması için, duygularını uygun yollarla ifade etmeleri
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Problemli davranışlarının azalması
 • İçsel çatışmalarını çözmeleri
 • Kendilerini ifade etmelerini ve seslerini duyurmalarını
 • Özgüvenlerinin artmasını
 • Özkontrollerinin gelişmesini hedefler.

ÇOCUĞUN, ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ’NDEN FAYDALANACAĞI DURUMLAR

 • Aşırı öfke, korku ve üzüntü
 • Kendine ya da başkalarına zarar verme davranışı
 • Ayrılık endişesi
 • Çekingenlik
 • Davranışsal gerileme
 • Özgüven problemleri
 • Okul problemleri
 • Uyku sorunu
 • Yeme sorunu
 • Tuvalet sorunu
 • Değişimlere uyum sağlamakta zorlanmak
 • Fiziksel bir nedene dayanmayan mide bulantıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklar

Bu yazı Filiz Çetin’in ‘’Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’’ eğitimindeki dokümanlardan yararlanılarak düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir